Biznes nieodłącznie związany jest z ryzykiem...
...trzeba jednak zadbać aby było minimalne.
To "activate" displaying of an arrow, use its property "Visible"
Rozsądny Przedsiębiorca postępuje absolutnie wbrew przysłowiu…
iż mądrym, jest się dopiero po szkodzie!

Strategia długofalowa i ochrona kapitału owocuje dla niego dalszym, bezpiecznym rozwojem.
Naszym zadaniem jest pomoc Przedsiębiorcom w przeciwdziałaniu ponoszenia strat z tytułu udzielania kredytów kupieckich
Dlaczego zapewniamy najkorzystniejsze warunki ofert na rynku ?
Jesteśmy Spółką Brokerów Ubezpieczeniowych, działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Wymaga to od nas najwyższego poziomu wiedzy w zakresie obowiązujących ustaw i przepisów dotyczących ubezpieczeń, ale przede wszystkim obliguje do działania w najlepiej pojętym interesie reprezentowanego Klienta. Broker ubezpieczeniowy w odróżnieniu od innych pośredników ubezpieczeniowych, nie reprezentuje bowiem Towarzystw Ubezpieczeniowych, ale działając na podstawie umocowania, pozyskuje z rynku wachlarz ofert, które następnie analizuje i negocjuje, aby wybrać dla Klienta tę, która będzie najkorzystniejsza zarówno pod względem cenowym, ale również w zakresie ochrony przed określonym ryzykiem mogącym zagrozić Przedsiębiorcy. W niemal każdym przypadku, Broker jest w stanie wynegocjować dla Klienta korzystniejsze warunki, niż On sam byłby w stanie uzyskać bezpośrednio od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Taki sposób działania gwarantuje, iż Klient otrzyma z rynku ubezpieczeń to co faktycznie jest dla niego najkorzystniejsze, a nie to co w danym okresie najkorzystniejsze i promowane przez przedstawicieli Towarzystw Ubezpieczeniowych. Działalność nasza opiera się na szerokim zakresie reprezentacji interesów ubezpieczeniowych Klienta, od identyfikacji ryzyka, przez doradztwo i wyszukanie optymalnych ofert ubezpieczenia, aż po wdrożenia i szkolenie z obsługi polis.
ZNAJDŹ NAS W SIECI
RisEx Spółka z o.o. 
ul. Płk. F. Nullo 36 lok.109
31-543 Kraków 
Telefon : +48 12 444 74 75
Fax : +48 12 350 63 61
e - mail : biuro @ RisEx.pl
Web : www.RisEx.pl
NIP : 6793118253
REGON : 362950876
KRS : 0000584878
Numer zezwolenia KNF :
2221/15
DANE PODMIOTU